Magnus tankar

söndag, april 03, 2005

Visst är entrism moraliskt tveksamt

Jag fick några kommentarer på mitt förra inlägg och alla är i sin tur värda att kommentera. För det första är jag väl ingen varm anhängare av entrism. (En politisk metod lanserat av fjärde internationalen - den trotskistiska - som gick ut på att radikala element skulle gå in i de etablerade masspartierna för arbetarklassen för att inifrån åstadkomma en radikalisering och maktövertagande.) Men har man organisationer med stor makt och stora resurser men med låg medlemsaktivitet borde det på sikt öka förekomsten av den typen av aktiviteter. Övertagandet i sig ser jag inte som något positivt men jag undrar om det inte kan väcka fler till ett försvar för organisationer och värderingar vi idag ser som självklara.

För det andra finns det ju, som jag också skrev, en moralisk aspekt på detta. Joakim Edhborg argumenterar stark för detta i sin kommentar. Jag har inga direkta invändningar mot hans resonemang. Jag tänker bara stillsamt att det inte ofta är de som beter sig etiskt riktigt och i linje med "goda normer" som faktiskt vinner. Vare sig i politik eller på andra platser i samhället.