Magnus tankar

tisdag, april 12, 2005

Heja KG!

Styrelseledamoten Sofia Karlsson i F! går i dagens Expressen till angrepp på den politiske journalisten KG Bergström för att han granskar F! på ett sätt Karlsson tycker är tråkigt och följer en redan färdigformulerad mall för politisk rapportering.

För det första vill Karlsson inte alls bli placerad på en höger/vänsterskala. F! står lixom utanför den och det är bara snålt och småaktigt att faktiskt intressera sig för var styrelseledamöterna röstade på i förra valet. Nu kan jag väl säga att jag är inte överdrivet intresserad av vad styrelseledamot Karlsson et al röstade på, men så länge det är det enda som ger en hum om var vederbörande står i frågor om skattefinansierad välfärd, offentligt/privat, synen på demokrati och annat som faktiskt finns inordnat på höger/vänsterskalan så är jag mycket tacksam för Bergströms rapportering.

För det andra irriterar sig Karlsson på att media funnit det intressant att en bred majoritet av F!:s styrelseledamöter är akademiker. "Ledarsidor och experter oroas över att Fi har många högutbildade i styrelsen." För en person som är skolad i feministisk teori tycker jag det är ett märkligt uttalande. Få borde väl vara så bekanta med att i grupper med gemensamma nämnare som kön, klass, inkomst, utbildning, etc så utvecklas egna kulturer. När styrelsen för F! är så pass heterogen är det väl rimligt att ifrågasätta basen för F!:s verksamhet?

För det tredje tycker Karlsson att det är dumt att kräva av F! att få reda på vad de faktiskt står för och hur deras organisation ska se ut. Här någonstans börjar jag bli riktigt bekymrad. Varför ska en organisation med så tydliga maktanspråk som F! undvika att granskas medan de formerar sig? Tycker Karlsson att det var fel att granska Ny demokrati valet 1991?

Nej, F! har nu lämnat den akademiska sandlådan och inriktar sig på att få plats vid riksdagens köttgrytor 2006. Det är dags att förstå att då blir man granskad och det ligger ett stort, för att inte säga gigantiskt, värde i detta.

Heja KG!