Magnus tankar

torsdag, april 07, 2005

Mer ompositioneringar

På bloggen S U B J E K T I V . S E kan man läsa om den rejäla omorientering åt höger Centerns ungdomsförbund CUF genomgår under ordföranden Fredrik Federleys ledning. Intressant och kanske lite skrämmande.