Magnus tankar

tisdag, april 05, 2005

Helle svarar! Och jag svarar henne

Det plingade till här i brevlådan alldeles nyss. Det var ett svar från Helle Klein på mitt senaste inlägg här på Magnus tankar. (Nu ska jag villigt erkänna att jag mejlade till henne om att jag kommenterat hennes krönika, så det var kanske inte det spontanaste av besök men va' fan, alla besök är bra besök!) Så här skiver Helle i mejlet:
Hej Magnus!

Tack för mejl och länken. Kul att du debatterar vidare på din blogg!
Jag håller helt med dig om att ett medlemskap i en idérörelse som ett politiskt parti måste innebära reell makt, makt att påverka och rätt att delta.

Men till folkrörelsedemokratins styrka hörde en gång också att vårt kära parti var en social rörelse - en byggare av gemenskap, där människovärdet inte bara predikades utan levdes - upplevdes!

Fortsätt slåss för det äkta medlemskapet och folkrörelsedemokratin!
Varma hälsningar
Helle Klein

Ja, den sociala dimensionen är viktig i allt föreningsliv. Själv saknar jag sången från min barndoms möten i partiet. Sången och glädjen den för med sig är också en politisk handling.

Självklart gynnas goda värderingar i en miljö där sådana uppmuntras, men för ett politiskt parti är det inte tillräckligt. Man måste också kunna ge människor hoppet om frihet, befrielse och rätten att kunna påverka livet för en själv och ens närmaste. Det måste finnas ett hopp om makt.

Jag tror det är mycket att hoppas på att den sociala dimensionen kan växa sig stark där ingen lyssnar. Då söker man sig vidare, till båtklubbar och idrottsföreningar, till nätverk och intressegrupper där hoppet spirar och makten inte är koncentrerad. Kort sagt: Vänd upp och ner på partiet, nu!