Magnus tankar

fredag, april 29, 2005

Rätt att säga nej till folkomröstning

Lyssnade på partiledardebatten om EU:s framtid nu på morgonen. Ett referat kan man hitta här. Det finns en klar majoritet i riksdagen att beslutet ska fattas i Riksdagens kammare. Det är en riktig hållning.

Folkomröstningsinstrumentet är verktyg som ska användas med mycket stor återhållsamhet. Ju tätare folkomröstningar vi har desto mer urholkas den representativa demokratin. Större frågor bör behandlas i riksdagsval där de partier som ställer upp deklarerar sin inställning. Jag tycker det är vansinnigt att folkomröstningsinstrumentet i så hög utsträckning har använts i stället för att avkräva de politiska partierna tydliga ställningstaganden.

Frågan om EU:s nya "konstitution" är en fråga som mycket väl kan behandlas av våra folkvalda. Det finns en tydlig majoritet i riksdagen och om väljarna är missnöjda med hur den regerar får de faktiskt ta ansvaret för att välja en annan majoritet. Det är lixom poängen med en representativ demokrati.

För övrigt anser jag att kommunala folkomröstningar bör avskaffas helt.