Magnus tankar

måndag, maj 23, 2005

När forskningen ballar ur

Emil Uddhammar heter en docent i statsvetenskap på Uppsala universitet. Idag har han skrivit en debattartikel på Aftonbladet. Den artikeln är definitivt inte ämnad åt att förbättra den statsvetenskapliga forskningens rykte. Det är en rent propagandainlägg av en person inte inte på något sätt styrker sina påståenden, vilket man kanske kunde kräva av en person som ändå undertecknar med sin akademiska titel.

Några lösryckta påståenden ur artikeln:´
  • "När miljöpartiet krävde ministerposter efter förra valet, tyckte Pär Nuder att det behövdes en grundlagsändring för att stärka regeringsmakten." Hade Emil Uddhammar, som docent, någon gång de senaste 8 åren öppnat en tidning och följt grundlagsdebatten hade han vetat att utredningen om regeringsformen initierades långt innan valet 2002. Det förekom till exempel partiledaröverläggningar om inriktningen på en sådan utredning redan 2001.
  • "Vid Asienkatastrofen i vintras stod regeringen handlingsförlamad." Ja, det är ju ett populärt påstående, men bör man som docent uttala detta utan stöd i forskningsresultat eller hos den kommission som nu granskar regeringens och myndigheternas agerande efter katastrofen.

Jag bestämmer mig för att googla denna Uddhammar. På Wikipedia börjar jag förstå debattinlägget. Uddhammar är gammal ordförande i Fria Moderata Studentförbundet. Han har också varit forskningschef vid högerns propagandacentral, Cityuniversitetet. Det är inte en docent i statvetenskap som skrivit denna artikel. Det är en propagandist från höger. Det är väl helt i sin ordning. Det förklarar också det helt obefintliga vetenskapliga inehållet i artikeln. Får man föreslå att Uddhammar använder sig av titeln "moderat debattör" eller motsvarande. Det vore väl hederligare - och så slapp man bli besviken över det ointressanta innehållet.