Magnus tankar

lördag, maj 28, 2005

Rätt att ifrågasätta myndigheter

Det är ju inte ofta jag delar en problembild eller en åsikt med DN:s ledarsida. Men när det händer kan det vara värt att uppmärksamma. Henrik Berggren skriver idag en ledare om "den svåra konsten att styra". Den ifrågasätter de senaste två decenniernas stora myndighetsexpansion, där vi sett allt fler myndigheter med uppgift att opinionsbilda.

Det är en oroande utveckling, att så mycket av den samhälleliga opinionsbildningen sker på uppdrag av staten. Det är tveksamt ur demokratiskt perspektiv därför att det riskerar att utarma och snedvrida den fria opinionsbildningen i politiska partier och inom journalistiken.

Statskontoret har nu fått i uppdrag att kartlägga antalet myndigheter i Sverige. Jag ser fram emot en intressant debatt om demokratins spelregler. Jag hoppas på att regeringen och socialdemokratiska arbetarepartiet vågar delta i den debatten och inte väljer att huka i skyttegravarna när de borgerliga debattörerna börjar skjuta vilt omkring sig. Det här är faktiskt till syvende og sidst en fråga om den representativa demokratins överlevnad och trovärdighet. Det är partier och förtroendevalda som representerar folket, inte myndigheter och generaldirektörer!