Magnus tankar

lördag, maj 28, 2005

Vad betyder hemligt?

Läser att Carolina Klüft och Stefan Holm har träffat Bosse Ringholm för att diskutera skatteregler för elitidrottare. Det är bra. Det enda jag reagerar på, och det har ingenting att göra med sakfrågan, är Sportbladets användning av ordet HEMLIGT och SKATTEKUPP. Vad menas? Är mötet hemligt för att Sportbladet inte fick en inbjudan? Vad betyder skattekupp i det här fallet? Är varje förändring av skattesystemet en kupp? Sportjournalistik som ger sig på politiska frågor bli bara för löjligt. Till Mats Wennerholms försvar ska sägas att ordet skattekupp bara fanns med i rubriken och antagligen är ditsatt av någon käck sättare, ordet hemlig/hemligt fanns tre gånger i artikeln.

Mer intressant vore en redogörelse för en skattemodell som gör det möjligt för elitidrottare att sprida ut inkomsten över flera år. Men den lär knappast Wennerholm skriva :-)