Magnus tankar

måndag, maj 16, 2005

Bloggning utan kommentarer

Jag surfade in på Aftonbladet för att ta del av Helle Kleins blogg. Den påminner mycket om de andra bloggarna i de etablerade medierna. Ingen möjlighet ges till publika kommentarer. Jag tycker det är synd. Nu vet jag i och för sig att Helle läser sin mejl och det är ju bra så. Men värdet i de publika kommentarerna är att man kan följa och se hur en debatt utvecklas.

Helle länkar emellertid till bloggar utanför den egna tidningen och faktiskt utanför den egna politiska sfären, det ska hon ha credit för.

[UPPDATERING] Jag upptäckte att en av bloggarna som Helle Klein länkade till var min blogg. Plötsligt framstod Helles blogg som ett skinande ljus bland de etablerade mediebloggarnas mörker. :-) Jag tackar (ödmjukast) för länken.