Magnus tankar

onsdag, maj 11, 2005

El hombre nuevo *

Just nu läser jag en fascinerande och lite skrämmande bok om Stalin. "Den röde tsaren och hans hov" heter den och handlar om Stalin och kretsen runt honom när han stod på höjden av sin makt. När jag diskuterade boken med några vänner igår så gled vi in på varför vissa ideologier och trossystem blir så oerhört farliga, ja dödliga. Det gäller kommunismen, det gäller nazismen och det gäller fler ideologier men också religioner genom historien.

Gemensamt kom vi till slutsatsen att alla politiska och religiösa rörelser som har som bärande tanke att för att åstadkomma förändring av samhället så behöver man förändra människan, blir intoleranta och till sist dödliga för den omgivning där den verkar.

Om ett samhällssystem behöver en ny sorts människa för att fungera så är det samhällssystemet dömt att misslyckas. Men kostnaden för detta misslyckande kan ibland räknas i miljoner liv. Om det finns någonting historien lärt oss så är det att människan är den hon är. Inget vackert tankesystem kommer att ändra på det.

Men vi kan ändra på förutsättningarna för varje människa att utvecklas på sina egna villkor. Vi kan också ändra på förutsättningarna för människor att verka tillsammans. Demokratins verkliga styrka ligger i att den utgår från varje människas lika värde och att alla ska ha en möjlighet att påverka samhället runt omkring sig. Den bygger på tolerans och på att man kan vilja förändra samhället utan att vilja förändra människan.

Jag tror det är därför jag reagerade så instinktivt illa när jag för några år sedan läste ett debattinlägg av Margareta Winberg med rubriken "Jag vill ha en ny man". Hon menade inte att hon ville gifta om sig, hon ville ändra på männen. Det är fel angreppssätt på jämställdhetsdebatten, det tyder på intolerans. Jämställdheten är en för viktig fråga för att tappas bort i en tro på att människan förändras. Jämställdheten måste precis som jämlikheten åstadkommas genom ett gemensamt åtagande och demokratiska förtecken.

Sen undrar jag ju fortfarande över vänsterpartiets uttalade kommunister. Står den nya människan på deras agenda? Lever Ernesto Guevaras dröm kvar bland ledamöter i Sveriges riksdag?

*) El hombre nuevo, var Ernesto "Che" Guevaras vision om en ny människa som skulle vara grunden för de kommunistiska samhället.