Magnus tankar

onsdag, maj 18, 2005

Våldet är ditt ansvar - också.

Under rubriken "Jag gillar kvinnojourerna" kommentar Kalle Lundberg Johan Esks krönika om män och fotbollsvåld på följande sätt:
Att fascinationen för våld är manligt och något vi män lär oss redan som mycket små pojkar visar Stephan Medel-Enck i sin eminenta bok "Med uppenbar känsla för stil". En bok som har fått mig att kraftigt ifrågasätta rollen som man och inse att det största arbetet mot jämställdhet måste gå ut på att vi alla ifrågasätter mansrollen.

Mendel-Encks bok gjorde stort intryck på mig också. Det är uppenbart att många av oss män uppfostras på ett sätt som gör att vi betraktar våld som något naturligt. Det är ett problem och det är inte ett viktigt inslag i en uppfostran i dagens samhälle. Vi har alla ett personligt ansvar för att bryta våldspiralen. Idag känns ämnet extra angeläget för jag har en krypande obehagskänsla inför kvällen derby mellan Bajen och Ju'gå'n.